Privacy Policy

Privacy verklaring

Op een aantal plaatsen op deze website wordt om gegevens gevraagd die te herleiden zijn naar individuele personen, zoals een telefoonnummer, e-mail- of postadres. E-Rokershop streeft na om persoonsgegevens die u tijdens een bezoek aan de website van E- Rokershop achterlaat zo te verwerken en te beheren dat uw privacy wordt beschermd en gewaarborgd.

Verwerking van persoonsgegevens

Als u account heeft aangemaakt of een product aangeschaft heeft of anderszins contact hebt met E- Rokershop, legt E- Rokershop uw gegevens vast. De gegevens die u in dergelijke gevallen toestuurt, worden verzameld, opgeslagen en gebruikt om uw verzoek te kunnen beantwoorden of het product naar u toe te zenden. Alle aan E- Rokershop verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en niet door E- Rokershop aan derden worden verstrekt, tenzij dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Betalingen

Betalingen geschieden bij E-Rokershop veilig via Paypal of via direct overschrijven. 

Gebruik van cookies

E- Rokershop maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen door een server en wordt alleen herkend door de server die de cookie opslaat. Een cookie registreert geen persoonlijke gegevens of zaken die naar u als persoon zijn te herleiden. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.

Er bestaan verschillende soorten cookies. Er zijn cookies die het navigeren in de website voor u makkelijker maken door het onthouden van bijvoorbeeld taal en valuta instellingen op onze website. Naast de taal en valuta wordt er ook een cookie geplaatst voor Google Analytics.

Cookies weigeren

Wilt u geen cookies van derden accepteren, dan kunt u dit in de instellingen van uw browser aangeven. Hieronder leest u hoe u dat kunt doen.

Cookies van derden weigeren in Internet Explorer
Ga naar Extra of Tools > Internetopties > tab Privacy. Klik onder Instellingen op Geavanceerd.
Vink Automatische cookieverwerking opheffen aan.
Zet bij Indirecte cookies een vinkje voor Blokkeren en klik op OK.

Cookies van derden weigeren in Firefox
Ga naar Extra > Opties. In de tab Privacy kiest u in de lijst bij Geschiedenis de optie Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis
Vink Cookies van derden accepteren uit en klik op OK.

Cookies van derden weigeren in Chrome
Klik op het Chrome-menu rechts bovenin de browserwerkbalk en ga naar Instellingen.
Klik onderaan op Geavanceerde instellingen weergeven.
Klik in het gedeelte Privacy op de knop Instellingen voor inhoud.
Vink in het gedeelte Cookies de optie Indirecte cookies en sitegegevens blokkeren aan.

Inzage, correctie en recht van verzet

U hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen.

Wijzigingen

E- Rokershop behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de website van kracht zijn.